Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac

30. maj 2017.

Projekat NewGenerationSkills

Projekat NewGenerationSkills

Opština Savski Venac u svojstvu partnera sprovodi projekat u okviru Dunavskog transnacionalnog programa pod nazivom „Unlocking the potentials for business and social innovation in the Danube Region by equipping young people with new generation skills“, akronim NewGenerationSkills, u periodu od 1. januara 2017. do 30. juna 2019. godine (trajanje projekta je 30 meseci).

Vodeći partner na projektu je Ujbuda - lokalna samouprava i opština Oblasti 11 u Budimpešti, Mađarska. Projekat je značajnog regionalnog karaktera i realizuje se u saradnji sa ukupno 15 partnera iz sedam evropskih država: Mađarska, Češka, Bugarska, Rumunija, Srbija, Austrija i Slovenija.

Projekat prepoznaje činjenicu da su lokalne sredine polazne tačke koje treba da podrže i održe razvoj potencijala mladih kroz unapređenje njihovih znanja i veština, i kroz razvoj povoljnog okruženja u okviru kojeg će im biti dostupni alati i pomoć da svoje inovativne ideje pretvaraju u uspešne poslovne poduhvate koji, kao dodatu vrednost, nose izraženu društveno-korisnu komponentu.

Jedan od posebnih radnih paketa projekta, realizaciju čega predvodi Opština Savski Venac, predstavlja unapređenje postojećih mehanizama saradnje između ključnih interesnih strana i ciljnih grupa radi stvaranja inovativnog okvira lokalne podrške mladima u formi uspostavljanja (osnivanja) INOVACIONIH LABORATORIJA koje su povezane u transnacionalnu mrežu. Inovacione laboratorije uspostaviće se u svih sedam država učesnica u projektu.

Preplitanje inovacija i podrške preduzetništva kod mladih doprinosi prevazilaženju postojećeg jaza između obrazovanja i sposobnosti i veština nove generacije neophodnih u poslovnom svetu neprekidnih promena.

Kroz dinamičan paket učenja ovaj novi sistem podrške usmeren je ka mladima (15-29 godina starosti) koji su u procesu ”tranzicije” iz obrazovne institutcije na tržište rada, koji se suočavaju sa životnim karijernim odlukama, koji su motivisani ali bez dovonjno veština da bi proizveli nove ideje i preduzeli prvi korak ka društveno-odgovornom, transformišućem preduzetništvu.

Ovakva vrsta sistema podrške inovativnosti koja je fokusirana na mlade vodi ka unapređenom ekonomskom učinku i zadržavanju mladih u svojoj državi, a takođe ima uticaja i na lokalno radno i životno okruženje.

Zvanična internet stranica projekta: www.interreg-danube.eu/newgenerationskills

Pratite nas na fejsbuku: NewGenerationSkills MSV

Programme co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA) www.interreg-danube.eu/newgenerationskills

 

 

Kratak opis projekta NewGenerationSkills

Top