Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Gradska opština

19. avgust 2020.

Radna tela skupštine

     Skupština je formirala radna tela, na kojima se razmatraju pitanja o kojima odlučuje Skupština, i to:

•    Komisija za administrativna, kadrovska i mandatna pitanja.
•    Komisija za propise, predstavke i predloge;
•    Komisija za komunalne delatnosti, urbanizam, zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost;
•    Komisija za investicije, budžet i finansije;
•    Komisija za društvene delatnosti, invalidsku i boračku zaštitu.

 

Top