Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javni pozivi i oglasi

10. decembar 2019.

RANG LISTA SA BODOVIMA I RANGIRANJEM PRIJAVLJENIH PROJEKATA/PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA PO JAVNOM KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2019. ZA TURIZAM

PREDLOG RANG LISTE SA BODOVIMA I RANGIRANJEM PRIJAVLJENIH PROJEKATA/ PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA


Na osnovu člana 9. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja, („Sl. Glasnik RS“, br.16/18), člana 17. Odluke o načinu sufinansiranja projekata i programa udruženja iz budžeta Gradske opštine Savski venac („Sl. List grada Beograda“ br. 100/2018.), i čl. 4. Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje postupka dodele sredstava udruženjima građana iz budžeta Gradske opštine Savski venac, br. 06-2-44-3/2018-I-02 od 15.11.2018. godine, Komisija za izbor projekata i programa udruženja građana po Javnom konkursu za sufinansiranje programa i projekata udruženja građana iz budžeta Gradske opštine Savski venac za 2019. godinu za Turizam, utvrđuje i objavljuje:

 

RANG LISTU SA BODOVIMA I RANGIRANJEM PRIJAVLJENIH PROJEKATA/PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA PO JAVNOM KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2019. ZA TURIZAM

 

pod I     Turistički potencijal Gradske opštine Savski venac

 

I    Komisija za izbor projekata i programa udruženja građana utvrdila je Predlog Rang liste sa bodovima i rangiranjem prijavljenih projekata/programa po Javnom konkursu od 08.11.2019. godine:


PREDLOG

RANG LISTA SA BODOVIMA I RANGIRANJEM PRIJAVLJENIH PROJEKATA/ PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA  ZA OBLAST

II    Komisija je jednoglasno usvojila da se iz oblasti pod I Turistički potencijal Gradske opštine Savski venac sufinansira dva projekata/programa, te je izabrano:

•    Centar za unapređenje društva, ul. Sarajevska 45, Beograd,  za projekat/program Turistički potencijal opštine Savski venac, koji je nakon bodovanja imao ukupno 67,13 boda, u iznosu od 2.300.000,00 dinara.
•    Mreža mladih Srbije, ul. Dvoržakova 27/2, Beograd, za projekat/program Turistički potencijal opštine Savski venac, koji je nakon bodovanja imao ukupno 66,65 boda, u iznosu od 700.000,00 dinara.

 


III    Na Predlog Rang liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata i programa učesnici konkursa mogu izjaviti prigovor, u roku od osam  dana od dana objavljivanja na internet stranici Gradske opštine Savski venac (www.savskivenac.rs), Portalu e-uprava i oglasnoj tabli.
Prigovor se može izjaviti preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Gradske opštine Savski venac na adresu: Gradska opština Savski venac, ul. Kneza Miloša br. 69, 11000 Beograd, sa naznakom: „PRIGOVOR po Javnom konkursu za sufinansiranje projekata i programa udruženja građana iz budžeta Gradske opštine Savski venac za 2019. godinu iz oblasti „TURIZAM“ pod I Turistički potencijal opštine Savski venac.


Predlog rang liste.PDF

Top