Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac

09. mart 2022.

Registracija stambenih zajednica

Registracija stambenih zajednica


*** PREUZMITE PRIRUČNIK ZA STAMBENE ZAJEDNICE GO SAVSKI VENAC 2017 *** ::..

 

                                       OBAVEŠTENJE

 

U ponedeljak, dana 12.06.2017.godine, počinje registracija stambenih zajednica koje se nalaze na teritorija GO Savski venac, podnošenjem prijave za registraciju Odeljenju za imovinsko-pravne i stambene poslove GO Savski venac, obzirom da je dana 12.06.2017.godine počeo sa radom Registar stambenih zajednica u Republičkom geodetskom zavodu u Beogradu.

 

Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, br.104/16) dana 31.12.2016.godine prestao je da važi Zakon o održavanju stambenih zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 44/95, ..i 88/2011), na osnovu koga je Gradska opština Savski venac vodila evidenciju Skupština/Saveta zgrada i izdavala uverenja o formiranju Skupštine/Saveta zgrade i izboru predsednika u skladu sa čl. 162. Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl.list SRJ” br. 33/97 31/01 i „Sl.glasnik RS“, br. 30/2010).

 

Novim Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada propisana je obaveza skupština ili saveta zgrada koji su formirani u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 31.12.2016.godine, kao i obaveza vlasnika posebnih delova zgrade u kojoj nije formirana skupština ili savet zgrade, da u roku od šest meseci od dana početka rada Registra izvrše registraciju stambene zajednice podnošenjem prijave registru od strane upravnika ili drugog zakonom ovlašćenog lica u skladu sa čl.22. i 23. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, br.104/16).

 

U skladu sa čl.19. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada u postupku registracije Registrator isključivo vrši proveru ispunjenosti formalnih uslova za upis podataka u Registar, koji su predmet registracije i objavljivanja, na osnovu činjenica iz prijave i priloženih dokumenata, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kojima su dokumenti doneti.

 

Dokumentacija i propisi za registraciju stambene zajednice:

 

1. Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice    (.pdf)

1a. Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice    (word)

 

2. Dodatak prijavi

 

3. Obrazac prijave za ažuriranje podataka

3a. Obrazac prijave za ažuriranje podataka

 

4. Ogledni primerak zapisnika sa sednice stambene zajednice

 

5. Potrebna dokumentacija za registraciju stambene zajednice

 

6. Zakon o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, br.104/16)

 

7. Pravilnik o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambnim zajednicama, kao i načinu podnošenja podataka i dokumenata („Sl. glasnik RS“, br.49/17)

 

8. Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za sticanje i oduzimanje licence za profesionalnog upravnika i sadržini registra profesionalnih upravnika („Sl. glasnik RS“, br.41/17)


9. Pravilnik o kriterijumima za utvrđivanje minimalnog iznosa koji određuje jedinica lokalne samouprave za plaćanje troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade
 

10. Pravilnik o vrsti, obimu i dinamici aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i načinu sačinjavanja programa održavanja


11.  Odluka o minimalnoj visini iznosa tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrada, visini iznosa naknade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika i minimalnoj visini iznosa na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji grada Beograda

12. Najčešća pitanja i odgovori

13. Kodeks poslovnog morala organizatora profesionalnog upravljanja.

14. Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Beograda.

 

Kontakt osoba:

Predrag Jovanović, dipl.pravnik, tel. 2061-831  

E-mail: jovanovicp@savskivenac.rs

 

Korisni linkovi:
 

- BROŠURA O ZAKONU O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA:

http://stanovanje.gov.rs/doc/zakon%20o%20stanovanju%203110.pdf

http://stanovanje.gov.rs/pitanja-i-odgovori.php

http://stanovanje.gov.rs/propisi.php

- Baza jedinstvene evidencije RGZ-a

http://katastar.rgz.gov.rs/StambeneZajednice

- Registar profesionalnih upravnika je uspostavljen i dostupan je na sajtu

https://usluge.pks.rs/#!/app/buildingmanagersregistar

Svi profesionalni upravnici koji su položili ispit i dobili licencu su upisani u ovaj Registar.

 

 

 

 

Top