Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Arhiva

26. septembar 2019.

Sprovođenje Agende 2030 na lokalu: „The Food Shifters ” – održivo upravljanje viškovima i otpadom od hrane u gradu Beogradu

Sprovođenje Agende 2030 na lokalu: „The Food Shifters ” – održivo upravljanje viškovima i otpadom od hrane u gradu Beogradu

U petak, 20. septembra, u Privrednoj komori Srbije održan je radni sastanak projekta „The Food Shifters – upravljanje viškovima i otpadom od hrane“. Ovaj jednogodišnji pilot projekat sprovodi Nemačka razvojna saradnja kroz GIZ projekat „Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena“, a u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji i Gradom Beogradom.

Sastanku su pored predstavnika ovih institucija prisustvovali predstavnici ostalih partnera na projektu – Ministarstva zaštite životne sredine, Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, JKP „Gradska čistoća“, Centra izvrsnosti za cirkularnu ekonomiju i klimatske promene, Gradske opštine Savki venac, NALED-a, kompanije ESOTRON,  NVO „Osnažena“, Centra za održivi razvoj 011, kao i Privredne komore Srbije – Centra za cirkularnu ekonomiju i Sektora poljoprivrede.

Sastanku na kojem je predstavljena metodologija i planirane aktivnosti, kao i uloga svih partnera u realizaciji projekta, ispred Opštine Savski venac prisustvovale su predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost GO Savski venac Ivana Jokić i članica saveta Sanja Eminovski.

Osnovni cilj projekta je pilotiranje inovativnog modela za rešavanje pitanja upravljanja viškovima i otpadom od hrane u gradu Beogradu, kroz razvoj i uvođenje dobrovoljne šeme za upravljanje ovim tokovima putem uspostavljanja digitalne platforme i mobilnih aplikacija.

Na osnovu planiranog mapiranja najvećih generatora viškova i otpada od hrane u gradu Beogradu (prodajni objekti, restorani, hoteli i javne institucije), kao i merenja količine i vrste ovih tokova, definisaće se modeli za smanjenje nastajanja viškova i otpada od hrane i njihovu redistribuciju, u cilju stavljanja hrane na raspolaganje najugroženijim stanovnicima grada. Rezultati projekta će pored društveno-ekonomske koristi i smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte doprineti i gradu Beogradu u dostizanju ciljeva održivog razvoja u okviru Agende 2030.

 

Top