Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Opštinska uprava

07. decembar 2018.

Odeljenje za građevinske i komunalne poslove

      Odeljenje za građevinske i komunalne poslove, kontakt telefon 2061-805
 

•    Furjanović Dejan - načelnik Odeljenja - samostalni savetnik
      E-mail: furjanovicd@savskivenac.rs


•    Vidović Jelena - viši referent - administrativno-kancelarijski poslovi
•    Sivac Dino - mlađi savetnik - tehnički poslovi
•    Svetlana Vučinić-Čanković  - savetnik - komunalni poslovi
•    Milutin Džudović – savetnik - tehnički poslovi iz komunalne oblasti
•    Zečević Maja - samostalni savetnik - poslovi registratora objedinjene procedure i upravno-pravni poslovi
•    Đeković Ivana - savetnik - poslovi objedinjene procedure i upravno-pravni poslovi
•    Đokić Danijela - savetnik - građevinski poslovi
•    Ćirić Ivana - savetnik - poslovi objedinjene procedure i upravno-pravni poslovi
•    Vujačić Tanja - mlađi savetnik - građevinsko-tehnički poslovi u postupku objedinjene procedure
•    Stanojević Dunja - savetnik - upravno-pravni poslovi
•    Miloš Dimitrijević - savetnik - poslovi registratora objedinjene procedure i upravno-pravni poslovi
•    Ana Nikolić - mlađi savetnik - tehnički poslovi
•    Miloš Milošević - savetnik -  komunalni poslovi
  

       NADLEŽNOSTI ODELJENJA ZA GRAĐEVINSKE I KOMUNALNE POSLOVE

      Odeljenje za građevinske i komunalne poslove vrši sledeće poslove:

-    odlučivanje po zahtevima za izdavanje građevinskih dozvola za izgradnju ili rekonstrukciju objekata do 1500 metara kvadratnih bruto razvijene građevinske površine;
-    odlučivanje po zahtevima za izdavanje odobrenja za izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola;
-    izdavanje potvrde i prijemu tehničke dokumentacije za početak izvođenja radova;
-    izdavanje odobrenja za upotrebu objekata do 1500 metara kvadratnih bruto razvijene građevinske površine;
-    izdavanje izvoda specifikacije iz tehničke dokumentacije;
-    izdavanje potvrda o usklađenosti izgrađenih temelja sa glavnim projektom;
-    izdavanje odobrenja za postavljanje i korišćenje balon hala sportske namene,
-    vođenje elektronske evidencije o predmetima koji se obrađuju u postupku objedinjene procedure;
-    odlučivanje po zahtevima za postavljanje sredstava za oglašavanje čija je površina manja od 2 metra kvadratna i koja se ne nalaze nad javnom površinom;
-    odlučivanje po zahtevima za postavljanje objekata i uređaja na površinama javne namene i površinama u skladu sa zakonom;
-    odlučivanje po zahtevima za odobravanje prodajnog mesta na kome se obavlja trgovina na malo van prodajnog objekta;
-    pripremanje i izrada predloga planova za postavljanje privremenih i pokretnih privremenih objekata;
-    predlaganje mera za uređenje i održavanje spoljnog izgleda poslovnih i stambenih zgrada;
-    učestvovanja u procesu donošenja prostornih i urbanističkih planova koje donosi grad Beograd za teritoriju Gradske opštine Savski venac;
-    izdavanje potvrda o činjenicama o kojima organ vodi službenu evidenciju;
-    praćenja propisa iz svoje nadležnosti i inicira promene propisa;
-    obavlja i druge stručne poslove za potrebe organa Gradske opštine i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima organa Gradske opštine.“

 

Top