Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Opštinska uprava

06. decembar 2018.

Odeljenje za javne nabavke

Odeljenje za javne nabavke

Odeljenje za javne nabavke, kontakt telefon 2061-740

- Jokić Ivana - načelnica Odeljenja - samostalni savetnik

- Stanojević Dunja - savetnik - pravni poslovi u oblasti javnih nabavki
- Cvetković Ivana - savetnik - poslovi javnih nabavki
- Tanasković Bojana - viši referent- administrativno-kancelarijski poslovi
- Lazarević Ranka - viši referent- administrativni poslovi u postupku javnih nabavki
- Živanović Svetlana - nameštenik - daktilograf

   Grupa poslova za IT:
- Stojnić Nemanja - savetnik - sistem inženjer
- Supurović Aleksandar - mlađi savetnik - poslovi protivpožarne zaštite i sistem administrator
- Milanović Dušan - mlađi savetnik - sistem administrator

 

 
NADLEŽNOSTI ODELJENJA ZA JAVNE NABAVKE

    Odeljenje za javne nabavke vrši sledeće poslove:

-   poslove javnih nabavki u smislu Zakona o javnim nabavkama za potrebe Gradske opštine koji se odnose na:
-    planiranje javne nabavke;  
-    sprovođenje postupka javne nabavke; 
-    izrada konkursne dokumentacije; 
-    izrada akata u postupku javne nabavke; 
-    izrada ugovora o javnoj nabavci; 
-  praćenje izvršenja javne nabavke kao i sve druge poslove koji su povezani sa postupkom javne nabavke; 
-    saradnje sa organima i organizacijama koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki;    
-    poslove formiranja, ažuriranja i rada sa bazama podataka za potrebe Uprave Gradske opštine u celini; 
-    održavanja i razvoja jedinstvenog informacionog sistema za potrebe Gradske opštine; 
-    stručne koordinacije, saradnje, organizacije i rada na uvođenju i korišćenju savremenih informacionih tehnologija; 
-    stručnih konsultantskih usluga kod izbora hardvera, softvera i aplikativnih rešenja za potrebe Gradske opštine; 
-    pružanja sistemske podrške korisnicima personalnih računara kao i koordinacija prilikom sistemskog održavanja, 
-    poslove u vezi sa protivpožarnom zaštitom, kao i poslove bezbednosti i zaštite na radu zaposlenih u skladu sa zakonom,
-    praćenja propisa iz svoje nadležnosti i inicira promene propisa,
-    obavlja i druge stručne poslove za potrebe organa Gradske opštine i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima organa Gradske opštine.

Top