Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

16. oktobar 2019.

Uređenje katastarske parcele 21511/30 KO Savski venac, za postavljanje komunalnih objekata, opreme i mobilijara za igru i rekreaciju i druge urbane opreme i mobilijara, jn.br. 2019/48,-

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA:Uređenje katastarske parcele 21511/30 KO Savski venac, za postavljanje komunalnih objekata, opreme i mobilijara za igru i rekreaciju i druge urbane opreme i mobilijara,  jn.br. 2019/48, 16.10.2019.godine

KONKURSNA DOKUMENTACIJA:Uređenje katastarske parcele 21511/30 KO Savski venac, za postavljanje komunalnih objekata, opreme i mobilijara za igru i rekreaciju i druge urbane opreme i mobilijara,  jn.br. 2019/48, 16.10.2019.godine

ODLUKA O DODELI UGOVORA:Uređenje katastarske parcele 21511/30 KO Savski venac, za postavljanje komunalnih objekata, opreme i mobilijara za igru i rekreaciju i druge urbane opreme i mobilijara,  jn.br. 2019/48, 19.11.2019.godine

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Uređenje katastarske parcele 21511/30 KO Savski venac, za postavljanje komunalnih objekata, opreme i mobilijara za igru i rekreaciju i druge urbane opreme i mobilijara,  jn.br. 2019/48, 29.11.2019.godine

Top