Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

16. oktobar 2019.

Uređenje površine za postavljanje komunalnih objekata, žardinjere i druge posude za biljne zasade, klupe i slični objekti namenjeni sedenju, korpe za otpatke i đubrijere na katastarkoj parceli 21511/30 KO Savski venac, jn.br. 2019/49

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Uređenje površine za postavljanje komunalnih objekata, žardinjere i druge posude za biljne zasade, klupe i slični objekti namenjeni sedenju, korpe za otpatke i đubrijere na katastarkoj parceli 21511/30 KO Savski venac, jn.br. 2019/49, 16.10.2019.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA Uređenje površine za postavljanje komunalnih objekata, žardinjere i druge posude za biljne zasade, klupe i slični objekti namenjeni sedenju, korpe za otpatke i đubrijere na katastarkoj parceli 21511/30 KO Savski venac, jn.br. 2019/49, 16.10.2019.

ODLUKA O DODELI UGOVORA:Uređenje površine za postavljanje komunalnih objekata, žardinjere i druge posude za biljne zasade, klupe i slični objekti namenjeni sedenju, korpe za otpatke i đubrijere na katastarkoj parceli 21511/30 KO Savski venac, jn.br. 2019/49, 19.11.2019

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Uređenje površine za postavljanje komunalnih objekata, žardinjere i druge posude za biljne zasade, klupe i slični objekti namenjeni sedenju, korpe za otpatke i đubrijere na katastarkoj parceli 21511/30 KO Savski venac, jn.br. 2019/49, 29.11.2019

Top