Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

22. maj 2020.

Usluge čišćenja zgrada GO Savski u ulici Kneza Miloša broj 47, 69 i 99, JN 2020/16

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Usluge čišćenja zgrada GO Savski u ulici Kneza Miloša broj 47, 69 i 99, JN 2020/16, 22.5.2020.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA Usluge čišćenja zgrada GO Savski u ulici Kneza Miloša broj 47, 69 i 99, JN 2020/16, 22.5.2020.

ODGOVORI NA POSTAVLJENA PITANJA I POJAŠNJENJA KONKURSNE DOKUMENTACIJE Usluge čišćenja zgrada GO Savski u ulici Kneza Miloša broj 47, 69 i 99, JN 2020/16, 26.5.2020.

IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE Usluge čišćenja zgrada GO Savski u ulici Kneza Miloša broj 47, 69 i 99, JN 2020/16, 26.5.2020.

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA Usluge čišćenja zgrada GO Savski u ulici Kneza Miloša broj 47, 69 i 99, JN 2020/16, 26.5.2020.

ODLUKA O DODELI UGOVORA Usluge čišćenja zgrada GO Savski u ulici Kneza Miloša broj 47, 69 i 99, JN 2020/16, 15.6.2020.

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA Usluge čišćenja zgrada GO Savski u ulici Kneza Miloša broj 47, 69 i 99, JN 2020/16, 24.6.2020.

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA Usluge čišćenja zgrada GO Savski u ulici Kneza Miloša broj 47, 69 i 99, JN 2020/16, 28.8.2020.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU:Usluge čišćenja zgrada GO Savski u ulici Kneza Miloša broj 47, 69 i 99, JN 2020/16, 03.09.2020.

Top