Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

14. novembar 2019.

USLUGE FIKSNE TELEFONIJE, INTERNETA I PRENOSA PODATAKA, JN 2019/57

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA USLUGE FIKSNE TELEFONIJE, INTERNETA I PRENOSA PODATAKA, JN 2019/57, 14.11.2019.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA USLUGE FIKSNE TELEFONIJE, INTERNETA I PRENOSA PODATAKA, JN 2019/57, 14.11.2019.

INFORMACIJA O ODGOVORIMA NA POSTAVLJENA PITANJA:USLUGE FIKSNE TELEFONIJE, INTERNETA I PRENOSA PODATAKA, JN 2019/57, 18.11.2019.

OBAVEŠTENJER O PRODUŽETKU ROKA:USLUGE FIKSNE TELEFONIJE, INTERNETA I PRENOSA PODATAKA, JN 2019/57, 18.11.2019.

IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA:USLUGE FIKSNE TELEFONIJE, INTERNETA I PRENOSA PODATAKA, JN 2019/57, 18.11.2019

INFORMACIJA O ODGOVORIMA NA POSTAVLJENA PITANJA BR.2:USLUGE FIKSNE TELEFONIJE, INTERNETA I PRENOSA PODATAKA, JN 2019/57, 20.11.2019.

 2 OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA U PONOVLJENOM POSTUPKU:USLUGE FIKSNE TELEFONIJE, INTERNETA I PRENOSA PODATAKA, JN 2019/57, 20.11.2019.

ODLUKA O DODELI UGOVORA:USLUGE FIKSNE TELEFONIJE, INTERNETA I PRENOSA PODATAKA, JN 2019/57, 06.12.2019.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU:USLUGE FIKSNE TELEFONIJE, INTERNETA I PRENOSA PODATAKA, JN 2019/57, 27.12.2019.

 

Top