Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

17. mart 2020.

Usluge kasko osiguranja vozila Gradske opštine Savski venac, JN 2020/12

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Usluge kasko osiguranja vozila Gradske opštine Savski venac, JN 2020/12, 17.3.2020.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA Usluge kasko osiguranja vozila Gradske opštine Savski venac, JN 2020/12, 17.3.2020.

OBAVEŠTENJE :Usluge kasko osiguranja vozila Gradske opštine Savski venac, JN 2020/12, 23.3.2020.

OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA:Usluge kasko osiguranja vozila Gradske opštine Savski venac, JN 2020/12, 25.3.2020.

ODLUKA O DODELI UGOVORA:Usluge kasko osiguranja vozila Gradske opštine Savski venac, JN 2020/12, 02.04.2020.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU:Usluge kasko osiguranja vozila Gradske opštine Savski venac, JN 2020/12, 23.04.2020.

Top