Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Javne nabavke

09. jun 2020.

Usluge održavanja i servisiranje DAIKIN VRV sistema, MCQuay-USA MCC-MLC 060 i ROOFTOP - veliki rashladni uređaji, JN 2020/18

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Usluge održavanja i servisiranje DAIKIN VRV sistema, MCQuay-USA MCC-MLC 060 i ROOFTOP - veliki rashladni uređaji, JN 2020/18, 9.6.2020.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA Usluge održavanja i servisiranje DAIKIN VRV sistema, MCQuay-USA MCC-MLC 060 i ROOFTOP - veliki rashladni uređaji, JN 2020/18, 9.6.2020.

ODLUKA O DODELI UGOVORA:Usluge održavanja i servisiranje DAIKIN VRV sistema, MCQuay-USA MCC-MLC 060 i ROOFTOP - veliki rashladni uređaji, JN 2020/18, 25.6.2020.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Usluge održavanja i servisiranje DAIKIN VRV sistema, MCQuay-USA MCC-MLC 060 i ROOFTOP - veliki rashladni uređaji, JN 2020/18, 30.6.2020.

Top