Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Usluge

Usluge

Izrada tehničke dokumentacije za uređenje katastarske parcele br.11583 KO Savski venac, za postavku montažno demontažnog objekta (tribina i bina) kao i postavku komunalnih objekata, opreme i mobilijara za igru i rekreaciju i drugu urbanu opremu JN 2019/30

19. jun 2019.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA: Izrada tehničke dokumentacije za uređenje katastarske parcele br.11583 KO Savski venac, za postavku montažno demontažnog objekta (tribina i bina) kao i postavku komunalnih objekata,... Detaljnije

Usluge

Izrada tehničke dokumentacije za uređenje površine za postavljanje komunalnih objekata, žardinjere i druge posude za biljne zasade, klupe i slični objekti namenjeni sedenju, korpe za otpatke i đubrijere na katastarskoj parceli 21511/30 KO Savski venac:JN 2019/31

19. jun 2019.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA: Izrada tehničke dokumentacije za uređenje površine za postavljanje komunalnih objekata, žardinjere i druge posude za biljne zasade, klupe i slični objekti namenjeni sedenju, korpe za... Detaljnije

Top