Kneza Miloša 69, 11000 Beograd 011 20 61 700
Gradska opština
Savski venac
Arhiva

12. maj 2020.

UVID U BIRAČKI SPISAK - OBAVEŠTENJE

UVID U BIRAČKI SPISAK - OBAVEŠTENJE

Na osnovu čl. 5., 7., 10., 14., 15., 16., 17., 20. i 21. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ("Službeni glasnik RS", broj 104/09 i 99/11), tač. 3., 8., 9. i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (''Službeni glasnik RS, br. 15/12 i 88/18), Odluke o raspisivanju izbora za narodne poslanike (''Službeni glasnik RS'', broj 19/20 i 68/20), Rešenja o nastavku sprovođenja izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih 4. marta 2020. godine (''Službeni glasnik RS'', br. 69/20) Odluke o raspisivanju izbora za odbornike skupština gradskih opština grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, broj 21/20 i 51/20), koji će se održati 21. juna 2020. godine, Uprava Gradske opštine Savski venac daje

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Obaveštavaju se građani Gradske opštine Savski venac da Uprava Gradske opštine Savski venac izlaže deo biračkog spiska za područje GO Savski venac na uvid građanima, tako da mogu izvršiti proveru da li su upisani u birački spisak i da li su upisani podaci tačni, kao i da mogu zahtevati upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska.

 

Uvid u birački spisak može se izvršiti neposredno svakog radnog dana u vremenu od 7,30 do 15,30 časova, u zgradi Gradske opštine Savski venac, ul. Kneza Miloša 69, na I spratu, kancelarija broj 17, pozivom na brojeve telefona 011/2061-713 i 011/2061-712, na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal, kao i na sajtu Gradske opštine Savski venac www.savskivenac.rs u rubrici Uvid u birački spisak.

 

Potrebno je da građani donesu na uvid ličnu kartu ili drugu ispravu sa matičnim brojem, kojom dokazuju svoj identitet.

 

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani.

 

Preporučuje se da svi birači koji do 21.06.2020. godine, postaju punoletni, provere da li su upisani u birački spisak.

 

Upis birača u birači spisak po službenoj dužnosti i po zahtevu građana, kao i promene u biračkom spisku, vrše se prema mestu prijavljenog prebivališta birača do zaključenja biračkog spiska, 05.06.2020. godine u 24,00 časova, kada Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave rešenjem zaključuje birački spisak i utvrđuje ukupan broj birača u Republici Srbiji, u svakoj jedinici lokalne samouprave i na svakom biračkom mestu na kojem se sprovodi glasanje.

 

Nakon zaključenja biračkog spiska, zahtevi za vršenje svih promena u biračkom spisku podnose se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave ili Upravi Gradske opštine Savski venac po mestu prebivališta podnosioca zahteva najkasnije do 17.06.2020. godine u 24,00 časova.

 

Građani mogu, najkasnije do 30.05.2020. godine u 24,00 časova, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za narodne poslanike, glasati prema mestu boravišta u zemlji. Ovaj zahtev se podnosi Upravi Gradske opštine Savski venac ako birač ima boravište (izabrano mesto glasanja) na njenoj teritoriji. U istom roku, birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije da podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati u inostranstvu.

 

Broj: 013-3.1/2020-II-21

U Beogradu, 12. maja 2020. godine

 

 

UPRAVA GRADSKE OPŠTINE

SAVSKI VENAC

 

Top