Informator o radu

Osnovni podaci o državnom organu
Naziv: Gradska opština Savski venac
Adresa: Kneza Miloša 69, 11000 Beograd
Matični broj: 07031386
Poreski identifikacioni broj PIB: 102759230
Adresa elektronske pošte za prijem elektronskih podnesaka: info@savskivenac.rs

U skladu sa izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Informator o radu se objavljuje u Jedinstvenom informacionom sistemu informatora o radu. Ovaj informacioni sistem vodi i održava Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a pristupa mu se preko veb-adrese https://informator.poverenik.rs/pristup.

Informator o radu – Uprava Gradske opštine Savski venac
https://informator.poverenik.rs/informator?org=didvoG3Y2mp3iEGQX

Informator o radu – Skupština Gradske opštine Savski venac
https://informator.poverenik.rs/informator?org=qKtbvW7K5CnMQiS5d

Informator o radu  – Veće Gradske opštine Savski venac
https://informator.poverenik.rs/informator?org=F2xYJQYD4M2aMDkCg

Informator o radu – Predsednik Gradske opštine Savski venac
https://informator.poverenik.rs/informator?org=gh98eQ4bjXk2kvrJ2

Informator o radu – Lokalni ombudsman Gradske opštine Savski venac
https://informator.poverenik.rs/informator?org=uPRc669NEMBxAEBmg