Kontakt

Telefon centale Opštine Savski venac: 011/2061-700
Mejl: info@savskivenac.rs

Radno vreme Uprave gradske opštine Savski venac je od 07:30 do 15:30 časova, od ponedeljka do petka.

Gradska uprava grada Beograda - Sekretarijat za upravu

Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Savski venac

Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga, uverenja o državljanstvu i predavanje zahteva za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju vrši se u aneksu zgrade opštine Savski venac, Kneza Miloša 69 u vremenu od 08-14 časova svakog radnog dana. Informacije na telefon 2061-875 i 2061-715.

Prijava beba vrši se od 08-14 časova, kao i prijem stranaka svakog radnog dana. Informacije na telefon 2061-717,2061-718 i 2061-723.

Gradska opština Savski venac je obezbedila tumača za znakovni jezik. Tumač radi ponedeljkom od 08:30 do 15:00 časova u prizemlju zgrade Gradske opštine Savski venac, Kneza Miloša 69, a ostalim radnim danima po pozivu. Zakazivanje se vrši na broj telefona: 060-592-7772.

Gradska opština Savski venac je za lice za zaštitu podataka o ličnosti odredila Jelenu Kadović - savetnik za poslove postupanja po zahtevima za odobravanje besplatne pravne pomoći u Odeljenju za opštu upravu.

Mejl službenice: kadovicj@savskivenac.rs;
Broj telefona službenice: 2061-729;
Adresa: Ulica kneza Miloša 69