04. apr 2023.

Архива

Остварење буџетских прихода јануар-јун 201427 KB Извршење буџетских расхода јануар-јун 201476.5 KB Спецификација плаћања јануар-јун 201449.5 KB Остварење буџетских прихода јануар-август 201420.5 KB Извршење буџетских расхода јануар-август 201498 KB Спецификација плаћања јул-август 201438.5 KB Остварење буџетских прихода јануар-септембар 201421.5 KB Извршење буџетских расхода јануар-септембар 201498.5 KB Спецификација плаћања септембар 201428.5 KB Остварење буџетских прихода јануар-октобар 201420.5 KB Извршење буџетских расхода јануар-октобар 201499 KB Спецификација плаћања октобар 201430.5 KB Остварење буџетских прихода јануар-новембар 201410.25 KB Спецификација плаћања новембар 201428 KB Остварење буџетских прихода јануар-децембар 201421.5 KB Извршење буџетских расхода јануар-децембар 2014106 KB Остварење буџетских прихода јануар-мај 201520.5 KB Извршење буџетских расхода јануар-мај 2015128.5 KB Остварење буџетских прихода јануар-јун 201524.5 KB Извршење буџетских расхода јануар-јун 201584.94 KB Спецификација плаћања јануар-јун 20151.45 MB активности на планирању буџета за 2016. годину40.32 KB Остварење буџетских прихода јануар-септембар 201520.5 KB Извршење буџетских расхода јануар-септембар 201596.46 KB Остварење буџетских прихода јануар-децембар 201521.5 KB Извршење буџетских расхода јануар-децембар 201595.85 KB Остварење буџетских прихода јануар-март 201610.92 KB Извршење буџетских расхода јануар-март 201683.42 KB Завршни рачун 20161.52 MB Одлука о буџету Градске општине Савски венац за 2017. годину2.51 MB Одлука o првом ребалансу буџета за 2017 годину - 31.08.2017.1.03 MB Одлука o другом ребалансу буџета за 2017 годину - 15.11.2017.1.11 MB Oдлука о завршном рачуну Градске општине Савски венац за 2017 годину1.68 MB Одлука о буџету Градске општине Савски венац за 2018. годину1.09 MB Oдлука о првом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2018. годину1.35 MB Oдлука о другом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2018 годину1.66 MB Одлука о завршном рачуну Градске општине Савски венац за 20181.46 MB