11. apr 2023.

Обрасци

Одељење за општу управу

Одељење за општу управу

Одељење за друштвену делатност

Одељење за друштвену делатност

Одељење за финансије

Одељење за финансије

Одељење за грађевинске, комуналне и имповинско-правне послове

Одељење за грађевинске, комуналне и имповинско-правне послове

Одељење за инспекцијске послове

Одељење за инспекцијске послове

Odeljenje za ozakonjenje objekata

Odeljenje za ozakonjenje objekata

Одељење за пројекте развоја

Одељење за пројекте развоја

Разно

Разно