11. апр 2023.

Обрасци

Одељење за општу управу

Одељење за општу управу

Одељење за друштвене делатности

Одељење за друштвене делатности

Одељење за финансије

Одељење за финансије

Одељење за грађевинске, комуналне и имповинско-правне послове

Одељење за грађевинске, комуналне и имповинско-правне послове

Одељење за инспекцијске послове

Одељење за инспекцијске послове

Одељење за озакоњење објеката

Одељење за озакоњење објеката

Одељење за пројекте развоја

Одељење за пројекте развоја

Разно

Разно