05. апр 2023.

Одељење за друштвене делатности

- Признавање својства ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида, цивилног инвалида рата616 КБ - Захтев за издавање уверења о просечним примањима по члану домаћинства201.69 КБ - Захтев за суфинансирање посебног програма у области спорта411.5 КБ - Захтев за суфинансирање  годишњег  програма у области спорта412 КБ - Пријава на јавни позив за доделу средстава намењених за економско оснажовање, избеглих /интерно расељених лица, кроз доходовне активности194.43 КБ - Пријава на јавни позив за доеделу помоћи у грађевинском материјалу  за интерно расељена и избегла лица, за завршетак започете градње или адаптацију стамбеног објекта197.4 КБ - Пријава на јавни позив за доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом  за интерно расељена и избегла лица195.91 КБ - Захтев за издавање дупликата легитимације расељеног лица641.5 КБ - Захтев за накнаду трошкова сахране умрлог носиоца ,,партизанске споменице 1941“612 КБ - Захтев ратног војног инвалида за признавање права на накнаду за време незапослености611 КБ - Помоћ породици у случају смрти војног инвалида611 КБ - Захтев за признавање права на борачки додатак606 КБ - Захтев за пресељење предмета606.5 КБ - Додатак за негу и помоћ ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида и цивилног инвалида рата398.5 КБ - Признавање права на ортопедски додатак ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида и цивилног инвалида рата395 КБ - Захтев за ортопедска и друга помагала ратног војног инвалида и мирнодопског војног инвалида398.5 КБ - Породична инвалиднина после смрти војног инвалида и палог борца418 КБ - Захтев за увећану породичну инвалиднину по палом борцу397 КБ - Породични додатак корисника породичне инвалиднине после смрти ратног војног инвалидa корисника додатка за негу и помоћ411.5 КБ - Захтев за додатак за негу корисника месечног новчаног примања392.5 КБ - Захтев за накнаду погребних трошкова после смрти корисника месечног новчаног примања395.5 КБ - Захтев за повећање процента инвалидитета војног инвалида394 КБ - Захтев за бесплатну и повлашћену вожњу војног инвалида и корисника породичне инвалиднине395 КБ - Захтев за месечно новчано примање426.5 КБ - Захтев за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту за војне инвалиде, кориснике породичне инвалиднине, цивилне инвалиде рата и чланове породице цивилних инвалида рата и цивилних жртава рата396.5 КБ - Захтев за остваривање права на путничко моторно возила за војне инвалиде прве групе394 КБ - Захтев за месечно новчано примање за незапослене рви од v до x групе из оружаних акција после 17.08.1990. Године396 КБ - Захтев за повећање месечног новчаног примања по основу самохраности корисника месечног новчаног примања155.13 КБ - Захтев за издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција у области борачко-инвалидске заштите393 КБ - Захтев за издавање уверења о просечним примањима по члану домаћинства441 КБ -  Захтев/иницијативу комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику за покретање поступка процене153.08 КБ - Захтев за суфинансирање пројеката удружења грађана  из области културе / социјалне инклузије и социјалних услуга / програми за младе/ програми за школску и предшколску децу / програми за афирмисање људских и мањински права / заштите животне средине424.5 КБ - Захтев за накнаду трошкова сахране за избегла лица148.19 КБ - Захтев за сагласност за промену места боравишта за избегла и расељена лица153.77 КБ - Захтев за промену података у легитимацији расељеног лица156.48 КБ - Захтев за остваривање права на набавку огревног дрвета за социјално угрожене породице са статусом избеглих и расељених лица149.57 КБ - Захтев за престанак статуса избеглог лица147.19 КБ