Одлуке скупштине општине

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 1. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ           
 • РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИЦЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА, КАДРОВСКА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ СУ ИЗАБРАНИ
 • ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 2. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ           
 • РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
 • РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ           
 • РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“
 • РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 3. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • ОДЛУКA O УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ ЈЕ ИЗАБРАН
 • ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • ЗАКЉУЧАК О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • ОДЛУКА О ЧЕТВРТОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
 • ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ, ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ
 • РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ          
 • РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
 • РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИНВАЛИДСКУ И БОРАЧКУ ЗАШТИТУ
 • РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНОМ ОМБУДСМАНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 4. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • ОДЛУКA O УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ ЈЕ ИЗАБРАН
 • ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • ОДЛУКА О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
 • ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЗАМЕНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“
 • ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЗАМЕНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 5. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • ОДЛУКA O УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ ЈЕ ИЗАБРАН
 • ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 6. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА  СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ СА КАДРОВСКИМ ПЛАНОМ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
 • РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 7. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
 • ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
 • РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ  ВЕНАЦ ЗА 2021 – 2022. ГОДИНУ
 • ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
 • ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
 • ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
 • ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
 • ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
 • ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈA О РАДУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ЗА 2020. ГОДИНУ
 • ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ЗА 2020. ГОДИНУ
 • ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ЗА 2020. ГОДИНУ

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 8. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ У БЕОГРАДУ
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ СТАТУТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ У БЕОГРАДУ

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 9. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
 • РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 10. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРКЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“
 • РЕШЕЊЕ О О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА РАСПИСИВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 11. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ ЈЕ ИЗАБРАНА
 • РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
 • ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 12. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
 • ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ СА КАДРОВСКИМ ПЛАНОМ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 13. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
 • ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 14. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
 • ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
 • ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
 • ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
 • ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
 • ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈA О РАДУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ЗА 2021. ГОДИНУ
 • ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ЗА 2021. ГОДИНУ
 • ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ЗА 2021. ГОДИНУ
 • ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 15. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ
 • ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ИЗМЕНАМА КАДРОВСКОГ ПЛАНА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 16. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЧЛАНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 17. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • ОДЛУКА О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ
 • РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА, КАДРОВСКА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ, ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 18. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ СА КАДРОВСКИМ ПЛАНОМ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ
 • ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ
 • РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 19. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ
 • ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ
 • ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ
 • ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ
 • ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ
 • ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ЗА 2022. ГОДИНУ
 • ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ЗА 2022. ГОДИНУ
 • ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ЗА 2022. ГОДИНУ
 • ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ
 • ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
 • ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ПЕРИОД 2020-2022. ГОДИНЕ
 • ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАЗВОЈА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ПЕРИОД 2020-2022. ГОДИНЕ
 • ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023-2025. ГОДИНУ
 • ПЛАН РАЗВОЈА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2025. ГОДИНЕ
 • РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 20. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ
 • ЕТИЧКИ КОДЕКС ФУНКЦИОНЕРА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • ПЛАН ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ПЕРИОД 2023-2026. ГОДИНЕ

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 22. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ
 • ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ   ВЕНАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 23. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“
 • РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“
 • РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ
 • РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 24. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ
 • ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ
 • ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ
 • ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ
 • ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ
 • ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ЗА 2023. ГОДИНУ
 • ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ЗА 2023. ГОДИНУ
 • ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“ ЗА 2023. ГОДИНУ

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 25. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ
 • ПЛАН ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА - КИОСАКА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
 • ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ
 • ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ  УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ  УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН“

ОБЈАВЉЕНИ АКТИ СА 26. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ СА КАДРОВСКИМ ПЛАНОМ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ