Избори 2024

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ПОДНЕСАКА ЗА ИЗБОРНУ КОМИСИЈУ

План спровођења обука бирачких одбора, на територији града Београда ГО Савски венац

Материјал са обуке за бирачке одборе за изборе заказане за 02.06.2024. године.PPTX

ОДЛУКА о одређивању бирачких места на територији града Београда за гласање на изборима за одборнике Скупштине града Београда расписаним за 2. јун 2024. године

Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије ГО Савски венац у проширеном саставу - 1. Александар Вучић - Савски венац сутра

Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије ГО Савски венац у проширеном саставу - 2. Група грађана - За зелени Савски венац - Кад ако не сад - др Дејан Жујовић

Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије ГО Савски венац у проширеном саставу - 3. Коалиција бирам Савски венац - проф. др Снежана Ракић

Роковник за вршење изборних радњи у поступку избора за одборнике скупштине го савски венац за 2.јун.2024. године

Одлука о начину прикупљања обавештења и објављивања укупног броја бирача за гласање ван бирачког места на изборима за одборнике скупштине општине ГО Савски венац

Одлука о утврђивању изгледа и боје гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије на изборима за одборнике скупштине ГО Савски венац

Одлука о обрасцима за остваривање права бирача на информације о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да је гласао на изборима за одборнике скупштине ГО Савски венац

Одлука о обрасцима записника о примопредаји изборног материјала за спровођење избора за одборнике скупштине ГО Савски венац

Одлука о утврђивању збирне изборне листе за избор одборника Скупштине ГО Савски венац

Одлука о накнадама за рад у бирачким одборима за спровођење избора за одборнике Скупштине ГО Савски венац

Одлука о садржају и изгледу гласачког листића за гласање на изборима за одборнике Скупштине ГО Савски венац

Одлука о облику и броју гласачких листића који се штампају за гласање на изборима за одборнике Скупштине ГО Савски венац

Одлука о обрсцима за утврђивање резултата гласања на изборима за одборнике Скупштине ГО Савски венац

Информативни спот о начину уређења бирачког места

Обавештење о гласању ван бирачког места

Одлука о утврђивању коначног броја бирача го савски венац за изборе за одборнике скупштине го савски венац, расписане за 2. јун 2024. године

Одлука о прелиминарним резултатима ГО Савски венац

Укупан извештај о резултатима избора за одборнике скупштине ГО Савски венац

Решење о додели изборничких мандата