Радна тела скупштине

Скупштина је формирала радна тела, на којима се разматрају питања о којима одлучује Скупштина, и то:

  • Комисија за административна, кадровска и мандатна питања;
  • Комисија за прописе, представке и предлоге;
  • Комисија за комуналне делатности, урбанизам, заштиту животне средине и енергетску ефикасност;
  • Комисија за инвестиције, буџет и финансије;
  • Комисија за друштвене делатности, инвалидску и борачку заштиту.