Кабинет председника

Кабинет председника ГО Савски венац
контакт телефон 2061-769

Надлежности кабинета председника/председнице општинe

Кабинет председника/председнице Градске општине обавља следеће послова:

 • стручне, саветодавне, организационе и административно-техничке послове везане за остваривање надлежности и овлашћења председника/председнице и заменика председника/председнице Градске општине, који се односе на представљање Градске општине у односу према правним и физичким лицима, другим општинама, органима Града;
 • припреме за радне и друге састанке председника/председнице и заменика председника/председнице Градске општине;
 • праћења активности на реализацији утврђених обавеза од стране Скупштине Градске општине;
 • пријема странака које се непосредно обраћају председнику/председници и заменику/заменици председника/председнице Градске општине;
 • распоређивања аката и предмета који се односе на председника/председницу и заменика/заменицу председника/председнице Градске општине;
 • вођења документације у вези са активностима председника/председнице и заменика/заменице председника/председнице Градске општине;
 • припреме материјала о којима одлучује председник/председница Градске општине;
 • послове протокола председника/председнице и заменика/заменице председника/председнице Градске општине;
 • давања мишљења о законитости правних аката Скупштине Градске општине и Већа Градске општине;
 • праћења прописа из своје надлежности и иницира промене прописа;
 • обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима органа Градске општине.