Kabinet predsednika

Kabinet predsednika GO Savski venac
kontakt telefon 2061-769

Nadležnosti kabineta predsednika/predsednice opštine

Kabinet predsednika/predsednice Gradske opštine obavlja sledeće poslova:

 • stručne, savetodavne, organizacione i administrativno-tehničke poslove vezane za ostvarivanje nadležnosti i ovlašćenja predsednika/predsednice i zamenika predsednika/predsednice Gradske opštine, koji se odnose na predstavljanje Gradske opštine u odnosu prema pravnim i fizičkim licima, drugim opštinama, organima Grada;
 • pripreme za radne i druge sastanke predsednika/predsednice i zamenika predsednika/predsednice Gradske opštine;
 • praćenja aktivnosti na realizaciji utvrđenih obaveza od strane Skupštine Gradske opštine;
 • prijema stranaka koje se neposredno obraćaju predsedniku/predsednici i zameniku/zamenici predsednika/predsednice Gradske opštine;
 • raspoređivanja akata i predmeta koji se odnose na predsednika/predsednicu i zamenika/zamenicu predsednika/predsednice Gradske opštine;
 • vođenja dokumentacije u vezi sa aktivnostima predsednika/predsednice i zamenika/zamenice predsednika/predsednice Gradske opštine;
 • pripreme materijala o kojima odlučuje predsednik/predsednica Gradske opštine;
 • poslove protokola predsednika/predsednice i zamenika/zamenice predsednika/predsednice Gradske opštine;
 • davanja mišljenja o zakonitosti pravnih akata Skupštine Gradske opštine i Veća Gradske opštine;
 • praćenja propisa iz svoje nadležnosti i inicira promene propisa;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Gradske opštine i aktima organa Gradske opštine.