Javni pozivi, konkursi i oglasi

ODLUKA O IZBORU PROJEKATA/PROGRAMA IZ OBLASTI – KANCELARIJA ZA MLADE

ODLUKA O IZBORU PROJEKATA/PROGRAMA IZ OBLASTI – KANCELARIJA ZA MLADE

LISTA PRIVREDNIH SUBJEKATA – U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

LISTA PRIVREDNIH SUBJEKATA – U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2023. GODINU

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2023. GODINU

PREDLOG LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRIJAVLjENIH PROJEKATA I PROGRAMA UDRUŽENjA GRAĐANA - IZ OBLASTI KANCELARIJE ZA MLADE

PREDLOG LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRIJAVLjENIH PROJEKATA I PROGRAMA UDRUŽENjA GRAĐANA - IZ OBLASTI KANCELARIJE ZA MLADE

REŠENjE O ISPUNjENOSTI USLOVA KRAJNjIH KORISNIKA U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC“

REŠENjE O ISPUNjENOSTI USLOVA KRAJNjIH KORISNIKA U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC“

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

REŠENjE O ISPUNjENOSTI USLOVA DIREKTNIH KORISNIKA „(PRIVREDNIH SUBJEKATA) U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC“

REŠENjE O ISPUNjENOSTI USLOVA DIREKTNIH KORISNIKA „(PRIVREDNIH SUBJEKATA) U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC“

ODLUKA O IZBORU PROJEKATA/PROGRAMA IZ OBLASTI – ZAŠTITA I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE

ODLUKA O IZBORU PROJEKATA/PROGRAMA IZ OBLASTI – ZAŠTITA I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE

REŠENjE O ISPUNjENOSTI USLOVA DIREKTNIH KORISNIKA (PRIVREDNIH SUBJEKATA) U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

REŠENjE O ISPUNjENOSTI USLOVA DIREKTNIH KORISNIKA (PRIVREDNIH SUBJEKATA) U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC

PREDLOG LISTE O REŠAVANjU STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA DODELOM PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA SA LISTOM KORISNIKA RANGIRANIH PREMA REDU PRVENSTVA NA OSNOVU ISPUNjENOSTI USLOVA I BROJU OSVOJENIH BODOVA

PREDLOG LISTE O REŠAVANjU STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA DODELOM PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA SA LISTOM KORISNIKA RANGIRANIH PREMA REDU PRVENSTVA NA OSNOVU ISPUNjENOSTI USLOVA I BROJU OSVOJENIH BODOVA

PREDLOG LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRIJAVLjENIH PROJEKATA I PROGRAMA UDRUŽENjA GRAĐANA - IZ OBLASTI ZAŠTITE I UNAPREĐENjA ŽIVOTNE SREDINE

PREDLOG LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRIJAVLjENIH PROJEKATA I PROGRAMA UDRUŽENjA GRAĐANA - IZ OBLASTI ZAŠTITE I UNAPREĐENjA ŽIVOTNE SREDINE

JAVNI KONKURS UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA I PROGRAMA IZ BUDžETA GO SAVSKI VENAC ZA 2023. GODINU – KANCELARIJA ZA MLADE

JAVNI KONKURS UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA I PROGRAMA IZ BUDžETA GO SAVSKI VENAC ZA 2023. GODINU – KANCELARIJA ZA MLADE