04. apr 2023.

Архива јавних набавки

Nabavka usluga Eko patrole za potrebe GO Savski venac, JN 2022/20

Nabavka usluga Eko patrole za potrebe GO Savski venac, JN 2022/20

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE ZGRADA GO SAVSKI VENAC ,JN.BR.2022/38

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE ZGRADA GO SAVSKI VENAC ,JN.BR.2022/38

Обавештење о додели уговора, 20.7.2023.

Обавештење о додели уговора, 20.7.2023.

Услуге чишћења зграда Градске општине Савски венац, јн 2022/37

Услуге чишћења зграда Градске општине Савски венац, јн 2022/37

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОМОЋИ СТАРИМ ЛИЦИМА СА ПОДРУЧИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ, У ВИДУ ХИГИЈЕНСКИХ ПАКЕТА ЈН.БР.2022/39

УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОМОЋИ СТАРИМ ЛИЦИМА СА ПОДРУЧИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ, У ВИДУ ХИГИЈЕНСКИХ ПАКЕТА ЈН.БР.2022/39

Набавка кондиторских производа за доделу бесплатних новогодишњих пакетића за децу са Савског венца, јн.бр.2022/35

Набавка кондиторских производа за доделу бесплатних новогодишњих пакетића за децу са Савског венца, јн.бр.2022/35

Услуге организације сталне манифестације ,,ПАРК ОТВОРЕНОГ СРЦА", јн 2022/36

Услуге организације сталне манифестације ,,ПАРК ОТВОРЕНОГ СРЦА", јн 2022/36

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ САВСКИ ВЕНАЦ ,ЈН.БР.2022/34

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ САВСКИ ВЕНАЦ ,ЈН.БР.2022/34

Извођење радова на зидарско -фарбарским радовима у окну лифта у згради Кнеза Милоша бр.69,2022/32

Извођење радова на зидарско -фарбарским радовима у окну лифта у згради Кнеза Милоша бр.69,2022/32

УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОМОЋИ СТАРИМ ЛИЦИМА СА ПОДРУЧИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ,У ВИДУ ХИГИЈЕНСКИХ ПАКЕТА,ЈН.БР.2022/33

УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОМОЋИ СТАРИМ ЛИЦИМА СА ПОДРУЧИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ,У ВИДУ ХИГИЈЕНСКИХ ПАКЕТА,ЈН.БР.2022/33

Текуће одржавање објеката Предшколске установе „Савски венац”, ЈН 2022/30

Текуће одржавање објеката Предшколске установе „Савски венац”, ЈН 2022/30