Јавни позиви, конкурси и огласи

Јавни позив за достављање посебних програма у области спорта на подручју Градске општине Савски венац за 2023. годину

Јавни позив за достављање посебних програма у области спорта на подручју Градске општине Савски венац за 2023. годину

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ – KAНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ – KAНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

Ј А В Н И П О З И В ЗА УЧЕШЋЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Ј А В Н И П О З И В ЗА УЧЕШЋЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПО ЈАВНОМ КOНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА КАНЦЕЛАРИЈУ ЗА МЛАДЕ

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПО ЈАВНОМ КOНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА КАНЦЕЛАРИЈУ ЗА МЛАДЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ НА СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ НА СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

ЈАВНИ КОНКУРС УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ – Заштита и унапређење животне средине

ЈАВНИ КОНКУРС УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ – Заштита и унапређење животне средине

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА КОЈА ЖИВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГО САВСКИ ВЕНАЦ КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ - 04.08.2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА КОЈА ЖИВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГО САВСКИ ВЕНАЦ КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ - 04.08.2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ КОЈА ЖИВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГО САВСКИ ВЕНАЦ КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ - 04.08.2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ КОЈА ЖИВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГО САВСКИ ВЕНАЦ КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ - 04.08.2023.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НАЈЛЕПШЕ ФОТОГРАФИЈЕ САВСКОГ ВЕНЦА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НАЈЛЕПШЕ ФОТОГРАФИЈЕ САВСКОГ ВЕНЦА

Одлука о избору пројеката/програма из области - Социјална инклузија и развијање социјалних услуга у заједници - 30.06.2023.

Одлука о избору пројеката/програма из области - Социјална инклузија и развијање социјалних услуга у заједници - 30.06.2023.

ЈАВНИ КОНКУРС УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ – Канцеларија за младе

ЈАВНИ КОНКУРС УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ – Канцеларија за младе