Јавни позиви, конкурси и огласи

Бесплатни програми едукације и подизања јавне свести у области заштите животне средине (едукација)

Бесплатни програми едукације и подизања јавне свести у области заштите животне средине (едукација)

ЈАВНИ КОНКУРС за одређивање корисника локација – места за постављање привремених објеката -киоска на подручју Градске општине Савски венац

ЈАВНИ КОНКУРС за одређивање корисника локација – места за постављање привремених објеката -киоска на подручју Градске општине Савски венац

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКE КУЋE СА ОКУЋНИЦОМ, ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА, А КОЈИ ЖИВЕ У НЕФОРМАЛНОМ КОЛЕКТИВНОМ ЦЕНТРУ „ ЦРНОТРАВАЦ“

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКE КУЋE СА ОКУЋНИЦОМ, ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА, А КОЈИ ЖИВЕ У НЕФОРМАЛНОМ КОЛЕКТИВНОМ ЦЕНТРУ „ ЦРНОТРАВАЦ“

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКE КУЋE СА ОКУЋНИЦОМ, ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, А КОЈИ ЖИВЕ У НЕФОРМАЛНОМ КОЛЕКТИВНОМ ЦЕНТРУ „ ЦРНОТРАВАЦ“

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКE КУЋE СА ОКУЋНИЦОМ, ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, А КОЈИ ЖИВЕ У НЕФОРМАЛНОМ КОЛЕКТИВНОМ ЦЕНТРУ „ ЦРНОТРАВАЦ“

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПО ЈАВНОМ КOНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СВ ЗА 2024. У ОБЛАСТИ – СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА И РАЗВИЈАЊЕ СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПО ЈАВНОМ КOНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СВ ЗА 2024. У ОБЛАСТИ – СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА И РАЗВИЈАЊЕ СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ХРАНЕ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ХРАНЕ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ - СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА И РАЗВИЈАЊЕ СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ - СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА И РАЗВИЈАЊЕ СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ

ОДЛУКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ –УРЕЂЕЊЕ ФАСАДЕ

ОДЛУКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ –УРЕЂЕЊЕ ФАСАДЕ

ЈАВНИ КОНКУРС УДРУЖЕЊИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ - ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ИНКЛУЗИЈЕ

ЈАВНИ КОНКУРС УДРУЖЕЊИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ - ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ИНКЛУЗИЈЕ

ЈАВНИ КОНКУРС УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ – Заштита и унапређење животне средине

ЈАВНИ КОНКУРС УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ – Заштита и унапређење животне средине

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ПО ЈАВНОМ КOНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ У ОБЛАСТИ – СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА И РАЗВИЈАЊЕ СОЦИЈА

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СА БОДОВИМА И РАНГИРАЊЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ПО ЈАВНОМ КOНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ У ОБЛАСТИ – СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА И РАЗВИЈАЊЕ СОЦИЈА