NASLOVNA PRODUZEN ROK NAJLEPSA FOTOGRAFIJA
05. sep 2023.

DO 1.OKTOBRA PRODUŽEN ROK PRIJAVLjIVANjA ZA IZBOR NAJLEPŠE FOTOGRAFIJE SAVSKOG VENCA

Opština Savski venac raspisala je konkurs za izbor najlepše fotografije Savskog venca sa ciljem promocije kulturnog i turističkog blaga GO Savski venac.

 

Tema konkursa za 2023. godinu je „Savski venac mojim očima“ i osnovne teme mogu biti:

• kulturno- istorijski spomenici i verski objekti

• parkovi Savskog venca

• običaji i ljudi

• ulice i bulevari

• i sve ono što predstavlja lepotu i specifičnost Savskog venca.

 

Pravo učešća na konkursu za izbor najlepše fotografije Savskog venca imaju sva lica sa prebivalištem na teritoriji Gradske opštine Savski venac.

 

Fotografije dostavljene tokom Javnog poziva biće u konkurenciji za izbor najlepše fotografije Savskog venca u 2023. godini. 

 

Tri najlepše fotografije biće nagrađene novčanim nagradama i to: 70.000 dinara za prvu, 50.000 za drugu i 30.000 dinara za treću fotografiju. Fotografije će nakon konkursa biti izložene u galerijskom prostoru Kuće kralja Petra Prvog, Vase Pelagića br. 40 na Senjaku.

Prijave se vrše elektronskim putem na adresu: savskivenacmojimocima@gmail.com . Prijava treba da sadrži kontakt podatke (ime i prezime, adresa, broj telefona), kao i fotografije sa podatkom o veličini originalnog fajla.

 

Krajnji rok za dostavu fotografija je 1. oktobar 2023. godine. 

 

Maksimalan broj fotografija je 3 (tri).

Fotografije za pregled ne smeju biti veće od jednog mega bajta (1 MB), originalni format odnosno veličina nije ograničena.

Za svaku fotografiju treba navesti sledeće podatke:

1.            naziv i opis sadržaja fotografije (do 15 reči),

2.            ime i prezime autora, uzrast autora/godina rođenja, adresa stanovanja i kontakt telefon.

 

Digitalne korekcije na fotografijama prihvatljive su samo u domenu osvetljenja i kontrasta, a nije dozvoljeno uvrštavanje elemenata koji se nisu originalno nalazili na fotografiji.

 

Učešćem u Konkursu, odnosno slanjem svojih fotografija, smatraće se da je autor dao saglasnost da se iste koriste (objavljuju, prikazuju i sl.) i to bez naknade i vremenski neograničeno za potrebe objavljivanja rezultata Konkursa i promocije Gradske opštine Savski venac. Gradska opština Savski venac zadržava pravo raspolaganja izloženih fotografija u svrhu nekomercijalne promocije, kao i pravo korišćenja fotografija u elektronskom obliku za potrebe Gradske opštine.

 

U slučaju da je neka od nagrađenih fotografija autorsko delo lica koje je mlađe od 18. godina, zahtevaće se saglasnost roditelja odnosno staraoca tog lica, a u svrhu ustupanja i daljeg raspolaganja fotografijom za potrebe Gradske opštine Savski venac.

 

Za dodatne informacije obratiti se lično u prostorijama GO Savski venac, Kneza Miloša 69, Odeljenje za društvene delatnosti ili na broj telefona 011/2061-887.,

Image removed.

 

 

Image removed.

 

Image removed.