konkurs naj fotografija
03. jul 2023.

JАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НАЈЛЕПШЕ ФОТОГРАФИЈЕ САВСКОГ ВЕНЦА

Opština Savski venac raspisala je konkurs za izbor najlepše fotografije Savskog venca sa ciljem promocije kulturnog i turističkog blaga GO Savski venac.

Tema konkursa za 2023. godinu je „Savski venac mojim očima“ i osnovne teme mogu biti:

  • kulturno-istorijski spomenici i verski objekti
  • parkovi Savskog venca
  • običaji i ljudi
  • ulice i bulevari
  • i sve ono što predstavlja lepotu i specifičnost Savskog venca.

Pravo učešća na konkursu za izbor najlepše fotografije Savskog venca imaju sva lica sa prebivalištem na teritoriji Gradske opštine Savski venac.

Fotografije dostavljene tokom Javnog poziva biće u konkurenciji za izbor najlepše fotografije Savskog venca u 2023. godini.

Tri najlepše fotografije biće nagrađene novčanim nagradama i to: 70.000 dinara za prvu, 50.000 za drugu i 30.000 dinara za treću fotografiju. Fotografije će nakon konkursa biti izložene u galerijskom prostoru Kuće kralja Petra Prvog, Vase Pelagića br. 40 na Senjaku.
Prijave se vrše elektronskim putem na adresu: savskivenacmojimocima@gmail.com . Prijava treba da sadrži kontakt podatke (ime i prezime, adresa, broj telefona), kao i fotografije sa podatkom o veličini originalnog fajla.

Krajnji rok za dostavu fotografija je 1. septembar 2023. godine.

Maksimalan broj fotografija je 3 (tri).
Fotografije za pregled ne smeju biti veće od jednog mega bajta (1 MB), originalni format odnosno veličina nije ograničena.
Za svaku fotografiju treba navesti sledeće podatke:

  1. naziv i opis sadržaja fotografije (do 15 reči),
  2. ime i prezime autora, uzrast autora/godina rođenja, adresa stanovanja i kontakt telefon.

Digitalne korekcije na fotografijama prihvatljive su samo u domenu osvetljenja i kontrasta, a nije dozvoljeno uvrštavanje elemenata koji se nisu originalno nalazili na fotografiji.

Učešćem u Konkursu, odnosno slanjem svojih fotografija, smatraće se da je autor dao saglasnost da se iste koriste (objavljuju, prikazuju i sl.) i to bez naknade i vremenski neograničeno za potrebe objavljivanja rezultata Konkursa i promocije Gradske opštine Savski venac. Gradska opština Savski venac zadržava pravo raspolaganja izloženih fotografija u svrhu nekomercijalne promocije, kao i pravo korišćenja fotografija u elektronskom obliku za potrebe Gradske opštine.

U slučaju da je neka od nagrađenih fotografija autorsko delo lica koje je mlađe od 18. godina, zahtevaće se saglasnost roditelja odnosno staraoca tog lica, a u svrhu ustupanja i daljeg raspolaganja fotografijom za potrebe Gradske opštine Savski venac.

Za dodatne informacije obratiti se lično u prostorijama GO Savski venac, Kneza Miloša 69, Odeljenje za društvene delatnosti ili na broj telefona 011/2061-887.

konkurs naj fotografija
konkurs naj fotografija
konkurs naj fotografija