konkurs naj fotografija
03. јул 2023.

JАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НАЈЛЕПШЕ ФОТОГРАФИЈЕ САВСКОГ ВЕНЦА

Општина Савски венац расписала је конкурс за избор најлепше фотографије Савског венца са циљем промоције културног и туристичког блага ГО Савски венац.

Тема конкурса за 2023. годину је „Савски венац мојим очима“ и основне теме могу бити:

  • културно-историјски споменици и верски обjекти
  • паркови Савског венца
  • обичаји и људи
  • улице и булевари
  • и све оно што представља лепоту и специфичност Савског венца.

Право учешћа на конкурсу за избор најлепше фотографије Савског венца имају сва лица са пребивалиштем на територији Градске општине Савски венац.

Фотографије достављене током Јавног позива биће у конкуренцији за избор најлепше фотографије Савског венца у 2023. години.

Три најлепше фотографије биће награђене новчаним наградама и то: 70.000 динара за прву, 50.000 за другу и 30.000 динара за трећу фотографију. Фотографије ће након конкурса бити изложене у галеријском простору Куће краља Петра Првог, Васе Пелагића бр. 40 на Сењаку.
Пријаве се врше електронским путем на адресу: savskivenacmojimocima@gmail.com . Пријава треба да садржи контакт податке (име и презиме, адреса, број телефона), као и фотографије са податком о величини оригиналног фајла.

Крајњи рок за доставу фотографија jе 1. сeптембар 2023. године.

Максималан број фотографија је 3 (три).
Фотографије за преглед не смеју бити веће од једног мега бајта (1 МB), оригинални формат односно величина није ограничена.
За сваку фотографију треба навести следеће податке:

  1. назив и опис садржаја фотографије (до 15 речи),
  2. име и презиме аутора, узраст аутора/година рођења, адреса становања и контакт телефон.

Дигиталне корекције на фотографијама прихватљиве су само у домену осветљења и контраста, а није дозвољено уврштавање елемената који се нису оригинално налазили на фотографији.

Учешћем у Конкурсу, односно слањем својих фотографија, сматраће се да је аутор дао сагласност да се исте користе (објављују, приказују и сл.) и то без накнаде и временски неограничено за потребе објављивања резултата Конкурса и промоције Градске општине Савски венац. Градска општина Савски венац задржава право располагања изложених фотографија у сврху некомерцијалне промоције, као и право коришћења фотографија у електронском облику за потребе Градске општине.

У случају да је нека од награђених фотографија ауторско дело лица које је млађе од 18. година, захтеваће се сагласност родитеља односно стараоца тог лица, а у сврху уступања и даљег располагања фотографијом за потребе Градске општине Савски венац.

За додатне информације обратити се лично у просторијама ГО Савски венац, Кнеза Милоша 69, Одељење за друштвене делатности или на број телефонa 011/2061-887.

konkurs naj fotografija
konkurs naj fotografija
konkurs naj fotografija