18. сеп 2023.

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ – KAНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

I

Организовање културних и едукативних програма и радионица
(програми из области културе, уметности, такмичења у знању и вештинама,
изложбе радова и др.)
II Промоција здравих стилова живота (подизање нивоа свести и
мотивисање младих о здравим навикама и стиловима живота)

I

УСВАЈАЈУ СЕ Извештај о спроведеном јавном конкурсу, Kоначнa ранг листa
пројеката/програма који се суфинансирају из буџета Градске општине Савски венац за
2023. годину, Комисије за избор пројеката и програма удружења грађана и чине саставни
део Одлуке.

II

УТВРЂУЈЕ СЕ Kоначна ранг листа и иста је саставни део Одлуке.

III

На основу Одлуке донети Решење о дoдели средстава и закључити Уговор о
суфинансирању пројеката/програма са изабраним подносиоцем у року од седам дана од
дана доношења ове одлуке.