ОДРЖАНА ДВАДЕСЕТ ПЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ
15. мај 2024.

ОДРЖАНА ДВАДЕСЕТ ПЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ

На двадесет петој седници Скупштине ГО Савски венац, одржаној 15. маја 2024. године, пред одборницима се нашло укупно 8 тачака дневног реда.

У оквиру друге тачке дневног реда, одборници су донели Одлуку о завршном рачуну Градске општине Савски венац за 2023. годину, уз Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве, Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2023. године, Извештај примљених донација и кредита, домаћих и страних као и извршених отплата кредита, те Одлуку о неангажовању екстерне ревизије за завршни рачун Градске општине Савски венац за 2023. годину.

Скупштина је донела План постављања привремених објеката - киосака на подручју Градске општине Савски венац, након чега су донети Закључак о усвајању годишњег извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације Градске општине Савски венац за 2023. годину и Закључак о усвајању Годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Савски венац за 2024. годину. На крају,

Одборници су донели и два решења: Решење о разрешењу члана Надзорног одбора из реда запослених  Установе културе Дечји културни центар „Мајдан“ и Решење о именовању члана Надзорног одбора из реда запослених Установе културе Дечји културни центар „Мајдан“.