ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ БРИНЕ О БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ:  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПЛАТНИХ АУТО-СЕДИШТА 2024
04. мар 2024.

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ БРИНЕ О БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПЛАТНИХ АУТО-СЕДИШТА 2024

Општина Савски венац је у сарадњи са Ауто-Мото Савезом Србије и ове године обезбедила ауто-седишта за децу до три године старости која имају пребивалиште на територији општине.

Позивамо родитеље да у периоду од 04.03.2024. до 15.03.2024. поднесу пријаву уз коју је потребно приложити обавезну документацију:

• Очитану здравствену књижицу детета (за децу која немају здравствену књижицу у тренутку пријаве потребно је приложити образац „Потврда о здравственом осигурању“)

• Очитане личне карте оба родитеља као доказ да су пријављени на територији Градске општине Савски венац или копирана лична карта уколико нема чип

• Попуњен образац пријаве

УСЛОВИ КОНКУРСА

• Да је дете до три године старости (за децу рођену од 04.03.2021. до 15.03.2024.)

• Да оба родитеља имају пребивалиште на територији Градске општине Савски венац (уколико захтев подноси самохрани родитељ неопходно је приложити доказ о тој чињеници или попуњену изјаву да је сагласан да ГО Савски венац прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција односно извод из матичне књиге)

НАПОМЕНА

• Уколико се конкурише за више седишта, предност има прва пријава (за свако дете се подноси појединачна пријава)

• Предност при додељивању имају пријаве деце којима претходних година нису додељивана седишта.

• Непотпуне пријаве, као и пријаве пристигле након рока се неће узимати у разматрање

• Седишта су предвиђена за децу старости од 1 до 3 године, тежине од 9 до 36 килограма

• Број и боја седишта су ограничени

Пријава се врши попуњавањем онлајн ПРИЈАВНОГ ОБРАСЦА на сајту Градске општине Савски венац  (уз који се прилаже скенирана обавезна документацијa) или на писарници ГО Савски венац (Кнеза Милоша 69, Београд) сваког радног дана од 07:30 до 15.30 часова, а четвртком од 07:30 до 20:00 часова.

У случају подношења пријаве на писарници, доставља се обавезна документација у затвореној коверти на којој је потребно навести „Пријава за бесплатно ауто-седиште“ и име и презиме једног од родитеља, а Пријавни образац и Изјава се могу преузети на писарници или званичној интернет страници општине:

Пријавни образац

Изјава

Приликом доделе ауто-седишта грађани ће остварити право и на доделу Супер чланског пакета Ауто Мото Савеза за помоћ на путу и шлеп у Србији и Европи, које се активира слањем СМС поруке, а чланство по активацији важи годину дана.

Додатне информације могу се добити путем телефона 011 / 2061- 761.

* Напомена: Ако будете имали проблема са преузимањем докумената са сајта, молимо вас да отворите страницу у неком другом Интернет претраживачу. Нпр. Edge, Mozilla, Opera i sl.