ПОЧЕО ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРИКЉУЧЕЊЕ НЕЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
15. сеп 2023.

ПОЧЕО ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРИКЉУЧЕЊЕ НЕЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Обавештавамо грађане са територије Општине Савски венац да је данас почело подношење захтева за привремено прикључење нелегално изграђених објеката на комуналну инфраструктуру.

На основу Уредбе о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализациjу незаконито изграђених објеката („Службени гласник РС”, број 70 од 23. августа 2023. године), власници породичних стамбених објеката и власници посебних делова објекта-станова који су изградњом, односно куповином трајно решавали своје стамбено питање могу поднети захтев за прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката.

Подношење захтева за привремено прикључење траје од 15. септембра 2023. године до 15. октобра 2023. године и након тог рока захтеви се не могу више подносити.

Пријаве се могу поднети на шалтеру Писарнице Градске општине Савски венац (Кнеза Милоша бр. 69).

За додатне информације у вези подношења захтева грађани се могу директно обратити службеницима у Одељењу за озакоњење објеката на трећем спрату (Кнеза Милоша 69), као и путем телефона 011/2061 732 сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова или их потражити на сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Линк.

Потребне захтеве за привремено прикључење грађани могу преузети на сајту ГО Савски венац:

- Захтев за привремено прикључење - Физичко лице

- Захтев за привремено прикључење - Стамбена заједница

                                                                                                  

Градска општина Савски венац